Copyright © 2015 by "FAH"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: directie@ebenhaezerdrachten.nl KvK nummer: 40000179
 
Hoofdluis is een veel voorkomend probleem bij kinderen. Absoluut geen schande; er niets aan doen wel. We proberen we ervoor te zorgen dat na elke vakantie de kinderen gecontroleerd worden. Alle inspanningen zijn gericht op een vroegtijdige signalering van hoofdluis door middel van de consequente en systematische controle, het informeren van ouders en het appelleren op behandeling van hoofdluis door de ouders. Een en ander uiteraard alleen te doen met hulp van de ouders. Iedere groep heeft in principe eigen controleurs.

Protocol hoofdluiscontroles
*) Dit document is opgeslagen als pdf bestand.
Kunt u het niet lezen? Donwload dan de gratis Adobe Reader.