Copyright © 2015 by "FAH"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: directie@ebenhaezerdrachten.nl KvK nummer: 40000179
 
Het protocol ‘Medicijnverstrekking en medisch handelen op school’, opgesteld door het bestuur, is een handreiking voor de school en haar leerkrachten hoe in deze situaties te handelen. De protocol zijn hier in te zien.
Protocol medische handelingen
*) Deze documenten zijn opgeslagen als pdf bestand.
Kunt u het niet lezen? Donwload dan de gratis Adobe Reader.