Copyright © 2015 by "FAH"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: directie@ebenhaezerdrachten.nl KvK nummer: 40000179
Uw kind mag in Nederland met 4 jaar voor het eerst naar school . Een hele nieuwe ervaring voor u en uw kind.
Om een indruk te krijgen of de Eben-Haëzerschool een passende school is voor uw kind, kunt u deze schoolgids doornemen, een kijkje nemen op via deze website en een kennismakingsgesprek aanvragen bij de directeur van de school. Wanneer u besluit uw kind op de Eben-Haëzer naar school te laten gaan, kunt u bij hem een aanmeldingsformulier opvragen of vanaf deze pagina downloaden.
Bij aanmelding van uw eerste kind graag alle onderstaande formulieren; 1 t/m 4  volledig invullen!
Bekijk dan het stroomschema! -  op de afbeelding hiernaast download u alle formulieren-
      3 -  ideniteitsbrief
2. - Inschrijfformulier ouder(s)/verzorger(s) formulier bij eerste kind
       1. - Aanmelding en inschrijving leerling
4 -  Brief ouders toestemming gegevensverwerking juni 2018
Bij aanmelding van uw kind geeft u te kennen in te stemmen met de grondslag van de school.
Voordat uw kind 4 jaar wordt, komt de leerkracht bij u en uw kind op bezoek om kennis te maken.
Zij maakt dan ook de afspraak wanneer uw kind op school verwacht wordt. De eerste schooldag is in overleg met school.
Uw kind moet wel 4 jaar zijn.

Wanneer uw kind(eren) vanaf een andere school in een hogere klas instroomt, kunt u van tevoren een afspraak maken om met uw kind(eren) kennis te maken met de school en de leerkrachten.
Aanmelding leerling