Copyright © 2015 by "FAH"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: directie@ebenhaezerdrachten.nl KvK nummer: 40000179
 
Aanmelding leerling
 
Uw kind mag in Nederland met 4 jaar voor het eerst naar school . Een hele nieuwe ervaring voor u en uw kind.
Om een indruk te krijgen of de Eben-Haëzerschool een passende school is voor uw kind, kunt u deze schoolgids doornemen, een kijkje nemen op via deze website en een kennismakingsgesprek aanvragen bij de directeur van de school. Wanneer u besluit uw kind op de Eben-Haëzer naar school te laten gaan, kunt u bij hem een aanmeldingsformulier opvragen of vanaf deze pagina downloaden.

Bij aanmelding van uw kind geeft u te kennen in te stemmen met de grondslag van de school.
Voordat uw kind 4 jaar wordt, komt de leerkracht bij u en uw kind op bezoek om kennis te maken.
Zij maakt dan ook de afspraak wanneer uw kind op school verwacht wordt. De eerste schooldag is in overleg met school. Uw kind moet wel 4 jaar zijn. De eerste schooldag van uw kleuter mag u zelf van 08.25 uur tot 09.30 uur bij uw kind in de klas blijven.

Zo kan uw kind met een vertrouwd persoon in de buurt wennen aan het schoolgebeuren. Om 9.30 uur begint de juf dan met de dagopening.
Wanneer uw kind(eren) vanaf een andere school in een hogere klas instroomt, kunt u van tevoren een afspraak maken om met uw kind(eren) kennis te maken met de school en de leerkrachten.

Voor toelating van kinderen met een persoonsgebonden budget, kinderen met een positieve beschikking van een Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) of kinderen die teruggeplaatst worden vanuit het speciaal onderwijs hanteert de school een protocol.

Een afschrift daarvan kunt u opvragen bij de directie.

Download HIER het aanmeldformulier.


Mag ik mijn formulier digitaal versturen met een elektronische of digitale handtekening?!
Wat zegt de wet hierover... 
                                 -  klik hier voor meer informatie  -