Copyright © 2015 by "FAH"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: directie@ebenhaezerdrachten.nl KvK nummer: 40000179
 
Algemene
Ledenvergadering
Toezichtscommissie
Algemeen bestuur
Dagelijks bestuur
OP
OOP
Directie
Bestuur
MR
Het dagelijks bestuur van de vereniging bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter
Dhr. F. Eikelenboom

Secretaris
Dhr.A. ReitsmaDirecteur van de school
Dhr. T. Ouwehand (directeur)


Het is mogelijk om donateur te worden van de Vereniging tot het verstrekken van christelijk basisonderwijs op reformatorische grondslag te Drachten.
Neemt u daartoe contact op met de secretaris.

       Rekeningnummer schoolvereniging
NL57 INGB 0003 8048 86


       RSIN : 3987255