Copyright © 2015 by "FAH"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: directie@ebenhaezerdrachten.nl KvK nummer: 40000179
 
Aanmelden

Hoe werkt de aanmelding?
U kunt donateur worden van de vereniging tot het verstrekken van het christelijk basisonderwijs


Het is mogelijk om donateur te worden van de Vereniging tot het verstrekken van christelijk basisonderwijs op reformatorische grondslag te Drachten.
Neemt u daartoe contact op met de secretaris.


Rekeningnummer schoolvereniging NL57 INGB 0003 8048 86


RSIN : 3987255