Functieprofiel Intern Begeleider
 
        Copyright © 2015 by "FAH"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: directie@ebenhaezerdrachten.nl KvK nummer: 40000179
Verwachtingen van een Intern Begeleider
Persoonlijk:
Functioneert enthousiast, betrokken en adequaat binnen de school.
Staat open voor reflectie en vernieuwing.
Kan goed luisteren en kan/wil de vraag achter het gedrag lezen.
Gericht op (zelf)ontwikkeling.

Vaardigheden:
Coachende vaardigheden, met betrekking tot collega’s en leerlingen.
Analyserende vaardigheden met betrekking tot processen als (toets)resultaten.
Computer/systemische vaardigheden.
Overzicht en duidelijkheid kunnen bieden aan collega’s, ouders en leerlingen wat betreft voorkomende problematieken als oplossingen.
Samenwerken in teamverband. Werken vanuit een gedeelde collectieve ambitie.

Kennis hebben van:
De aan verandering onderhevige rol van IB’er.
Ontwikkelingen in het onderwijskundig werkveld.
Storingen die zich kunnen voordoen in het leerproces van leerlingen.
Sociale ontwikkelingen bij leerlingen.
Sturing aan groepsdynamische processen.

Kunnen omgaan met verschillende soorten contacten zoals:
Met leraren over de begeleiding van zorgleerlingen om af te stemmen.
Met leraren over de ondersteuningsvraag en de begeleiding van leerlingen om afspraken te maken.
Met externe organisaties over de begeleiding van zorgleerlingen om overleg te voeren en af te stemmen.
Met de directie over de kaders waarbinnen de leerlingenzorg plaats moet vinden om te adviseren.
Met het bovenschools IB‐netwerk over inhoud, professionalisering en samenwerking van scholen.

Draagt zorg voor:
Alle werkzaamheden die voortvloeien uit de verantwoording voor leerlingenzorg:
Veiligheidscoördinator.
Coördinator in het verzorgen van interne als externe hulp.
Kennis en vaardigheden up-to-date houden.
Initiatieven gevend voor onderwijsverbetering of zorgverbreding.
Adviserend naar management t.a.v. beleid op leerlingenzorg.

Pré:
PABO diploma.
Kennis hebben van zowel (ortho)didactiek of (ortho)pedagogiek of bereid zijn daarin te verdiepen.
Kennis hebben van leiderschapsconcepten.