Innovatie
Copyright © 2015 by "FAH"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: directie@ebenhaezerdrachten.nl KvK nummer: 40000179
Netwerken
De leerkrachten komen regelmatig bijeen als een netwerk. Denk daarbij aan een netwerk onderbouwleerkrachten,
netwerk leerkrachten groep acht, netwerk ICT, netwerk IB, netwerk beginnende leerkrachten. In deze netwerken staat
professionalisering en uitwisseling centraal.

Scholing
Leerkrachten en een goed management vormen het hart van een kwalitatief goede school. Als vereniging investeren
we in "een leven lang leren". Leerkrachten en management krijgen veel gelegenheid tot scholing, passend binnen
de taak- en functie-uitvoering, de ontwikkelingsaspecten van de school en de ontwikkelingsaspecten van de
organisatie.

Collectief leren
In onze school is veel professie aanwezig op allerlei terreinen. Eben-Haëzerschool stimuleert de uitwisseling van
professionaliteit van leerkrachten op alle onderwijs gebieden.
We zijn als organisatie een collectief en leren ook als collega’s collectief van elkaar.

ICT
Eben-Haëzerschool vindt het gebruik van Informatie en Communicatie Technologie (ICT) een belangrijke zaak. Op
school is een goed werkend netwerk aanwezig welke wordt onderhouden door een ICT-coördinator binnen de
school.
Diverse computeractiviteiten in leermethoden  op de school leidt tot het bereiken van de kerndoelen.