Eben-Haezerschool Drachten wil een Lerende Organisatie zijn. Leren op allerlei manieren staat bij ons
centraal. Omdat het onderwijs voortdurend in ontwikkeling is worden onze medewerkers in de
gelegenheid gesteld zich steeds verder te ontwikkelen. Persoonlijk Meesterschap staat daarbij, evenals
teamontwikkeling, hoog in het vaandel.

Bij de Eben-Haezerschool wordt bekwaamheid niet bepaald door wat iemand weet en begrijpt. Het gaat
om de vertaling van de kennis naar de dagelijkse schoolpraktijk. Medewerkers van de Eben-Haezerschool
krijgen alle gelegenheid dit leren in hun dagelijkse praktijk vorm te geven.
Deze visie geven we handen en voeten door:


 
• Het leren van elkaar te stimuleren in netwerken

• Het leren van elkaar te stimuleren in collectief leren;
  schooloverstijgend de   kwaliteiten van elkaar te benutten

• Een duidelijk scholingsbeleidsplan

• Financiële middelen beschikbaar te stellen voor scholing

• Stimuleren van leren binnen alle taken en functies in de school

• Personeelsbeleid vorm te geven voor de organisatie en de scholen,
   vanuit de gedachte van ontwikkeling

• De schoolontwikkeling en de persoonlijke ontwikkeling van de
  medewerkers nauw met elkaar te laten samen hangen.

• Persoonlijke ontwikkelingsplannen (POP’s) voor alle medewerkers.

• Het ontwikkelen van een gesprekkencyclus die de loopbaan van de
  medewerkers ondersteunt
Kwaliteit
Copyright © 2015 by "FAH"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: directie@ebenhaezerdrachten.nl KvK nummer: 40000179