Benieuwd geworden naar onze methode software..
Copyright © 2015 by "FAH"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: directie@ebenhaezerdrachten.nl KvK nummer: 40000179
Wij vinden meertalig onderwijs belangrijk voor het toekomstperspectief van kinderen. uit onderzoek blijkt dat een kind een tweede taal beter leert spreken (uitspraak, woordenschat) als de taal wordt aangeleerd tijdens de taalgevoelige leeftijd (4-7 jaar) in plaats van in groep 7-8. Verder leidt internationalisering van het onderwijs tot betere schoolresultaten en positieve effecten op sociale en culturele ontwikkeling van leerlingen. Meertalig kinderen kunnen complexer denken, hebben een beter inzicht in talen in het algemeen, zijn sociaal vaardiger en hebben betere schoolresultaten.


Is meertalig onderwijs ook geschikt voor kinderen met een achterstand in het Nederlands?
Leerlingen die de Nederlandse taal onvoldoende spreken, leren gelijktijdig Engels met leerlingen die de Nederlandse taal wel goed spreken. Zij hebben dus geen achterstandspositie, maar trekken gelijk op met alle leerlingen in de groep. Dat versterkt het taalbeeld én het zelfvertrouwen. Internationaal zijn er onderzoeken die aantonen dat meertalig onderwijs zelfs een positief effect heeft op leerlingen met een taalachterstand in de moedertaal
.

Is er ook iets veranderd voor de groepen waar meertalig onderwijs nog niet is gestart?
Ja, ook deze groepen krijgen meer Engelse les. door middel van een methode "Stepping Up".
Voorheen kregen alleen groep 7 en 8 Engels. Deze lessen zijn nu geïntensiveerd. Sinds schooljaar 2013/2014 krijgen ook groep 3 t/m 6 Engelse les.met de methode "My Name is Tom". In al onze methodes zit een LVS (Leerling Volg Systeem).


Welke vakken worden in het Engels gegeven?
De lessen in de kleuterklassen worden gegeven op basis van thema`s. Per thema overlegt de groespleerkracht over welke delen geschikt zijn om in het Engels te geven. Bijvoorbeeld tijdens het thema vakantie kunnen Engelse woordjes zoals `sun` en `summer` worden onderwezen. Ook leren de kleuters bijvoorbeeld een Engels kinderliedje over vakantie.


Meertalig onderwijs
Raken leerlingen niet in de war als zij op één dag Nederlands, Engels en soms nog een derde taal spreken?
Uit onderzoek blijkt dat de Nederlandse taalontwikkeling van kinderen die Nederlands niet als eerste taal hebben, niet lijdt onder meertalig onderwijs. Deze kinderen lijken in het algemeen goed mee te kunnen met meertalig onderwijs en vinden het leuk. Bovendien vergroot het leren van Engels en Fries het zelfvertrouwen van leerlingen.


Wat gebeurt er als mijn kind niet mee kan komen met de rest van de klas?
Het onderwijs op de Eben-Haëzerschool wordt altijd gemonitord door de directie, de intern begeleider, de leerkrachten en de onderwijsinspectie. De resultaten van de leerlingen worden geanalyseerd, besproken en gevolgd. Als leerlingen problemen hebben met een bepaald vak, besteden we hier aandacht aan. Dit zal met de komst van meertalig onderwijs niet veranderen. De school zal uiteraard blijven voldoen aan de normen van de onderwijsinspectie.


Hoe blijf ik als ouder op de hoogte van de vorderingen van mijn kind in het Engels?
U wordt periodiek ingelicht over de vorderingen die uw kind op school maakt. Ook op de rapporten zullen leerkrachten de resultaten van de leerlingen zowel in het Nederlands als in het Engels vermelden. En het leukste is natuurlijk als u thuis het verschil merkt, en als uw zoon of dochter ineens iets aan u verteld in het Engels!