Sinds mei 2011 bieden we de ouders het gebruik van een ouderportaal aan. Het ouderportaal is een afgeschermd onderdeel van ons webbased administratiepakket ParnasSys. Voor de ouders zijn alleen de gegevens van eigen gezin en kinderen opvraagbaar. Naast de min of meer statische persoonsgegevens hebben de ouders online de rapporten tot hun beschikking maar ook de actuele scores van de niet-methodegebonden Citotoetsen.

Nog geen acoount en wachtwoord binnen ParnasSys?
Dan kunt u een wachtwoord voor ParnasSys -aanvragen- bij de directeur.

Uw geregistreerde wachtwoord vergeten?
Bent u ooit al eens geregistreerd binnen ParnasSys dan kunt u zelf uw wachtwoord opnieuw aanvragen via de ParnasSys website
**

Ouderportaal
**Log hier dan in met uw eigen gebruikersnaam en wachtwoord!
Met uw Smartphone kunt u de resultaten van uw kind ook in de gaten houden..
Via de onderstaande links kunnen de apps gedownload worden.
Kwaliteit
Meertalig
Ouderportaal
Schoolgids
De gids is bedoeld om u verdere informatie te geven over de school...
Wij vinden meertalig onderwijs belangrijk voor het toekomst- perspectief van...
Kwaliteit in het onderwijs is geen absoluut gegeven. Het is altijd verbonden aan...
Sinds mei 2011 bieden we de ouders het gebruik van een ouderportaal aan...
Inloggen
De website maakt gebruik van een inlog
voor ouders en leerlingen...