Schoolgids
Klik op afbeelding hierboven
voor de
"Schoolgids"


Dit is de schoolgids van basisschool Eben-Haëzerschool. In deze gids geven we u informatie over onze school. Deze gids is bedoeld voor de ouders,  leerlingen en de ouders die nog op zoek zijn naar een geschikte school voor hun kind.

In deze gids leest u wel alles over de kwaliteiten van de Eben-Haëzerschool, onze visie en onze missie. Ook leest u op wat voor manier wij proberen om een stimulerende en veilige leeromgeving te bieden voor onze leerlingen. Het geeft u een indruk over de gang van zaken op de Eben-Haëzerschool op onderwijskundig maar ook op praktisch gebied.
Kwaliteit
Meertalig
Ouderportaal
Schoolgids
De gids is bedoeld om u verdere informatie te geven over de school...
Wij vinden meertalig onderwijs belangrijk voor het toekomst- perspectief van...
Kwaliteit in het onderwijs is geen absoluut gegeven. Het is altijd verbonden aan...
Sinds mei 2011 bieden we de ouders het gebruik van een ouderportaal aan...
Inloggen
De website maakt gebruik van een inlog
voor ouders en leerlingen...