Copyright © 2015 by "FAH"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: directie@ebenhaezerdrachten.nl KvK nummer: 40000179
 
Team
We hebben in de Eben-Haëzerschool te maken met verschillende teamleden met verschillende taken;

- Groepsleerkrachten
- Onderwijsassistenten
- Administratieve kracht
- Schoonmaker
- Directeur
- Intern zorgbegeleider (IB)
- ICT-Coördinator

De groepsleerkrachten
De leerkrachten hebben allemaal een PABO-opleiding. De groepsleerkracht is in iedere groep primair verantwoordelijk voor de algehele gang van zaken.

De onderwijsassistenten en leerkrachtondersteuner
De onderwijsassistenten werken primair onderwijsondersteunend in de klassen onder de verantwoording van de leerkracht. Zij werken dezelfde schooltijden als de leerkrachten.

Stagiaires externe opleidingen
Soms wordt een gedeelte van het schooljaar ons team door stagiaires die de HBO-Leerkracht of MBO-opleiding OAS (onderwijsassistent) volgen. Tevens biedt de school praktijkleerervaringen aan PABO-studenten en is hiervoor ook een erkend 'leerbedrijf"

Directeur
De directeur plant,organiseert, coördineert en stuurt de schoolactiviteiten bij, eventueel in overleg met het schoolbestuur, om zo de beoogde resultaten van de school na te streven en/of te realiseren.