Eben-Haezer Basisschool Drachten

Vanuit de Basis verder bouwen

Welkom bij basisschool Eben-Haëzer, waar we vanuit de Basis verder bouwen aan een gezellige en stimulerende leeromgeving voor al onze leerlingen. 

Vanuit de Basis

We willen vasthouden aan de Basis. De Bijbel, Gods Woord,  is de Basis bij alles wat we doen. Daarnaast willen we in ons lesgeven ons laten leiden door de basisvakken. We besteden daarom veel tijd aan de kernvakken Bijbelonderwijs, rekenen, taal en burgerschap. Daarnaast besteden we tijd
aan het ontwikkelen van de leerkrachtvaardigheden.
We willen een leergemeenschap vormen waar kinderen zich veilig voelen en zich goed kunnen ontwikkelen.

Verder Bouwen (voor de Toekomst)

Leerlingen hebben vaardigheden, attitudes en kennis nodig om ze voor te bereiden op een plek in de maatschappij. We staan open voor aanpassingen in ons onderwijs die nodig zijn om de leerlingen voor te bereiden op de veranderende omstandigheden.
De kinderen en wij zijn in zonde ontvangen en geboren. We wijzen de leerlingen op het verzoenende bloed van Christus. We willen dat  de leerlingen weten dat er nog een eeuwigheid komt na dit leven op aarde.