Eben-Haezer Basisschool Drachten

Veilige school

Het veiligheidsbeleid


Op basisschool de Eben-Haëzer school is beleid gemaakt op het gebied van sociale veiligheid en op het gebied van materiële veiligheid.


Sociale veiligheid


We hebben een samenhangend geheel van activiteiten om kinderen sociale vaardigheden, kennis en houdingen aan te leren.

We volgen de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen met het volgsysteem vanuit Leerling in Beeld. We besteden veel aandacht aan de 'Gouden weken'. 

Meer informatie over ons Veiligheidsbeleid kunt u hier vinden.