Adresgegevens
Schoolkas:
Banknummer: NL27 RABO 0389 0155 47
Tnv: Ver. v. Chr. op Reform. Grondslag te Drachten
Adres: Drachten
Verenigingskas:
Banknummer: NL15 INGB 0003 4503 31
Tnv: Ver Chr Onderw Reform Grondsl Oost-Friesland Drachten
Adres:  Drachten
Vervoerfonds:
Postbank: NL57 INGB 000 38 04 886
Tnv: Ver Chr Onderw Reform Grondsl in Oost-Friesland Drachten
Adres: Drachten
Eben-Haƫzerschool te Drachten

Directeur: Dhr. T. Ouwehand

Engwerd 1
9202 AN Drachten
Tel: 0512-511333

Email: directie@ebenhaezerdrachten.nlKwaliteit
Meertalig
Ouderportaal
Schoolgids
De gids is bedoeld om u verdere informatie te geven over de school...
Wij vinden meertalig onderwijs belangrijk voor het toekomst- perspectief van...
Kwaliteit in het onderwijs is geen absoluut gegeven. Het is altijd verbonden aan...
Sinds mei 2011 bieden we de ouders het gebruik van een ouderportaal aan...
Inloggen
De website maakt gebruik van een inlog
voor ouders en leerlingen...