Copyright © 2015 by "FAH"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: directie@ebenhaezerdrachten.nl KvK nummer: 40000179
 
De school brengt elk jaar een jaarverslag uit. In dit jaarverslag legt het Bestuur verantwoording af over haar gevoerde beleid.
Er zijn processen in gang gezet om van elkaar te leren en de samenwerking tussen de scholen te verbeteren. Dat gebeurt door kennis te delen, solidariteit en onderlinge steun. In het jaarverslag is - naast de verantwoording door het bestuur - onder meer ook informatie te vinden over verschillende kwaliteitsprojcten op de scholen. Eveneens komen zaken als de identiteit en het financieel jaarverslag aan de orde.

Naast het bestuurlijke jaarverslag, is er een financieel jaarverslag. In het jaarverslag legt de stichting verantwoording af over de inzet van de overheidsmiddelen. Hetjaarverslag wordt door het financieel kantoor VGS opgesteld.

Daarnaast is de directeur integraal verantwoordelijk voor het personeelsbeleid en het materiele en financiele beleid. Onder leiding van de directie wordt ook vorm en inhoud gegeven aan de levensbeschouwelijke identiteit van de school.
Financiele jaarverslagen
*) Deze documentenzijn opgeslagen als pdf bestanden.
Kunt u het niet lezen? Donwload dan de gratis Adobe Reader.
Financiele jaarverslagen:
Onderwijskundige jaarverslagen: