Sinds 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Passend onderwijs is een nieuwe manier
waarop onderwijs wordt georganiseerd voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Het doel
van passend onderwijs is dat alle leerlingen een passende onderwijsplek krijgen. Het streven hierbij is:
regulier onderwijs als het kan, speciaal onderwijs als het moet.

Net als iedere school heeft de Eben-Haezerschool een zorgprofiel. In het zorgprofiel staat welke
ondersteuning wij kunnen bieden; zelf of met hulp van anderen. Als ouders kunt u met behulp van het
zorgprofiel bepalen of uw kind bij ons op school de ondersteuning kan krijgen die het nodig heeft. U kunt
het ondersteuningsprofiel van de Eben-Haezerschool inzien bij de directeur of de intern begeleider. 
Zorgprofiel
Copyright © 2015 by "FAH"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: directie@ebenhaezerdrachten.nl KvK nummer: 40000179