Leerlingenzorg
Kinderen
Van alle kinderen wordt de ontwikkeling gevolgd, vastgelegd en besproken. De ontwikkeling volgen en
vastleggen gebeurt door middel van observaties en toetsen. Al deze gegevens samen vormen het
leerlingvolgsysteem. De uitkomsten en de conclusies van de observaties en toetsen zorgen voor een
onderwijsaanbod op maat.Zorgcoördinatoren
Op onze school is een Intern zorgbegeleider aangesteld. De zorgbegeleider bespreekt op gezette tijden
de ontwikkeling van alle kinderen met de groepsleerkracht.
Op onze school laten we de begeleiding van ieder kind zoveel mogelijk in de groep plaats vinden vanuit
de visie dat in een jaargroep kinderen op veel verschillende niveaus werken.Doorgaande ontwikkelingslijnen
Wanneer een kind van 4 jaar dagelijks  onze school bezoekt, is er al contact geweest met de ouder en
informatie ingewonnen over het kind en de ontwikkeling van het kind. We doen dit om zo optimaal
mogelijk aan te sluiten bij de ontwikkeling van uw kind.
Wanneer uw kind naar het Voortgezet Onderwijs gaat, onderhouden onze scholen contacten met het
Voortgezet Onderwijs, om de aansluiting voor ieder kind zo optimaal mogelijk te laten verlopen.


Copyright © 2015 by "FAH"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: directie@ebenhaezerdrachten.nl KvK nummer: 40000179