Ouderbetrokkenheid heeft een bewezen effect op de leerresultaten. Het effect is zelfs sterker dan het effect van het
onderwijs! Basisschool Eben-Haëzer vindt dat ouders de belangrijke opdracht hebben om bij te dragen aan de leerresultaten
van hun kind.
Zij hebben als mededocenten een onderwijskundige opdracht, waarbij wordt samengewerkt met de school. De school
organiseert bijeenkomsten om ouders voor te lichten over succesvolle pedagogische en onderwijskundige strategieën in een
huiselijke context, zodat ouders deze rol nog beter op zich kunnen nemen.
Bij aanname van leerlingen is de rol van de ouders een onderwerp van gesprek tussen de school en de ouders.
Door de ouders en school wordt na wederzijds akkoord de samenwerkingsovereenkomst tussen school en ouders
ondertekend. In deze overeenkomst zijn de wederzijdse verwachtingen en plichten opgenomen.

Er worden ouderbijeenkomsten georganiseerd om zo de ouders te betrekken bij de school. Ook kunnen ouders op school
helpen met verschillende activiteiten, zoals schoolreisjes, feestvieringen, pauzes, techniek, projecten, etc. 
Ouderbetrokkenheid
Copyright © 2015 by "FAH"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: directie@ebenhaezerdrachten.nl KvK nummer: 40000179