Copyright © 2015 by "FAH"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: directie@ebenhaezerdrachten.nl KvK nummer: 40000179
Eben-Haëzer Drachten is sinds 1977 gevestigd te Drachten.
Met een enthousiast team staan we elke dag voor de leerlingen klaar.
De Eben-Haëzerschool te Drachten is een Reformatorische school,
waar de Bijbel het richtsnoer is. Waar ouders hun kinderen naar toe brengen, omdat ze niet alleen op zoek zijn naar goed onderwijs, maar ook graag zien dat de sfeer van thuis en de sfeer van school op elkaar aansluiten; dat gezin, kerk en school elkaar op een positieve manier versterken.

Welkom
Kwaliteit
Ouderportaal
Schoolgids
De gids is bedoeld om u verdere informatie te geven over de school...
Kwaliteit in het onderwijs is geen absoluut gegeven. Het is altijd verbonden aan...
Sinds mei 2011 bieden we de ouders het gebruik van een ouderportaal aan...
De website maakt gebruik van een inlog
voor ouders, leerlingen en leden..
Inloggen