Copyright © 2015 by "FAH"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: directie@ebenhaezerdrachten.nl KvK nummer: 40000179
Vacatures
 
Het bestuur van de Eben-Haëzerschool te Drachten
zoekt m.i.v. D.V. 1 augustus 2017 een

                   
     Directeur
        
De school:
- is gesitueerd aan de rand van Drachten;
- telt ca. 90 leerlingen;
- vindt leerlingondersteuning erg belangrijk;
- biedt mogelijkheden voor ontwikkeling;
- heeft een betrokken team en achterban.

Wij vragen een directeur die:
- in leer en leven de reformatorische beginselen, gegrond op Gods Woord en de Drie Formulieren van Enigheid, uitdraagt;
- in principe instemt met wtf. 0,6 (3 dgn. per week);
- op professionele wijze leiding geeft aan de school;
- een opleiding tot schoolleider heeft afgerond of die wil volgen;
- bereid is een assessment te ondergaan.

Bent u geïnteresseerd?
Neem dan contact op met:
- Dhr. M.C.H. van der Lingen, directeur a.i.
  Tel: 06 - 49 77 00 83 of 0512 - 51 13 33 (school),
- Dhr. J.W.F. Eikelenboom, voorzitter bestuur
  Tel: 06 - 22 69 32 67

Sollicitaties graag voor D.V. 31 mei 2017 naar de secretaris:
Dhr. A. Reitsma, Ferlinge Stasjonsstrjitte 25, 9271 CA De Westereen.
secretaris@ebenhaezerdrachten.nl